Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1997

P. Machonin:
ISA Regional Conferences [119]

Machonin, P.. 1997. „ISA Regional Conferences.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (1): 119-122

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz