Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1997

R. Marada:
Jaroslav Krejčí, Pavel Machonin: Czechoslovakia, 1918-1992. A Laboratory for Social Change [115]

Marada, R.. 1997. „Jaroslav Krejčí, Pavel Machonin: Czechoslovakia, 1918-1992. A Laboratory for Social Change.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (1): 115-118

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz