Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1997

Miloš Havelka:
The Czech Transformation – The Universal and the Particular [73]

Havelka, Miloš. 1997. „The Czech Transformation – The Universal and the Particular.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (1): 73-78

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz