Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1997

Stanislav Hubík:
Mass Bricolage as a Source of an Alternative Education [57]

Hubík, Stanislav. 1997. „Mass Bricolage as a Source of an Alternative Education.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (1): 57-72

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz