Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1997

Radim Marada:
Civil Society: Adventures of the Concept before and after 1989 [3]

Marada, Radim. 1997. „Civil Society: Adventures of the Concept before and after 1989.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5 (1): 3-22

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz