Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Iva Křížová:
Population and Development Review, Vol. 20 (1994), No. 1 [410]

Křížová, Iva. 1995. „Population and Development Review, Vol. 20 (1994), No. 1.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 410

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz