Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Dimitris Stefosis, Lenka Bánovcová:
International Sociology 1994 [407]

Stefosis, Dimitris, Lenka Bánovcová. 1995. „International Sociology 1994 .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 407-408

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz