Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Jiří Sedlák:
I. A. Bláha (1897-1960) [398]

Sedlák, Jiří. 1995. „I. A. Bláha (1897-1960).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 398-399

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz