Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Josef Kandert:
Ladislav Hrdý, Václav Soukup, Alena Vodáková (eds.): Social and Cultural Anthropology [382]

Kandert, Josef. 1995. „Ladislav Hrdý, Václav Soukup, Alena Vodáková (eds.): Sociální a kulturní antropologie .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 382-383

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz