Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Jan Sedláček:
Gustave Le Bon: Psychology of the crowds [371]

Sedláček, Jan. 1995. „Gustave Le Bon: Psychologie davu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 371-374

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz