Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Ladislav Rabušic:
The Czech Sociology is only such as the Czech Sociologists are [363]

Rabušic, Ladislav. 1995. „Česká sociologie je pouze taková, jací jsou čeští sociologové.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 363-365

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz