Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Martin Potůček:
Where is it going the Czech Sociology? And what is the matter with it? [366]

Potůček, Martin. 1995. „Kam kráčí česká sociologie? A co jí schází?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 366-367

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz