Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Ludmila Fialová:
Demography (not only) for demographers [409]

Fialová, Ludmila. 1995. „Demografie (nejen) pro demografy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 409-409

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz