Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Michal Illner:
Congress Summer 1995 [403]

Illner, Michal. 1995. „Kongresové léto 1995.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 403-406

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz