Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Michal Illner:
To rating of the Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic [402]

Illner, Michal. 1995. „K hodnocení Sociologického ústavu AV ČR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 402-402

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz