Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Karel Müller:
Science, Technology and Change: New theories, realities, and institutions [400]

Müller, Karel. 1995. „Věda, technika a změna: nové teorie, reality a instituce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 400-401

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz