Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Immanuel Wallerstein:
Sociology and History. The letter No. 2 of the President of ISA from June 1995 [393]

Wallerstein, Immanuel. 1995. „Sociologie a historie. Dopis č. 2 předsedy ISA z června 1995.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 393-393

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz