Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Pavla Horská:
Biography. Scientific and Social Usages [388]

Horská, Pavla. 1995. „La biographie. Usages scientifiques et sociaux.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 388-392

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz