Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Vladimír Müller:
Alan Wolf et al.: America at Century’s End [384]

Müller, Vladimír. 1995. „Alan Wolf et al.: America at Century’s End.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 384-387

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz