Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Lubomír Kotačka:
Sociology and Environment [379]

Kotačka, Lubomír. 1995. „Sociologie a životní prostředí .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 379-381

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz