Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Jadwiga Šanderová:
To the quandary is not reason for the present [368]

Šanderová, Jadwiga. 1995. „K bezradnosti zatím není důvod.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 368-370

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz