Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Pavel Machonin:
Toward More Fundamental Analysis of Causes of Problems of the Czech Sociology [357]

Machonin, Pavel. 1995. „K důkladnější analýze příčin problémů české sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 357-360

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz