Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Ľuba Kráľová:
Homogamy – Law or Alternative to the Selection of one’s Spouse [335]

Kráľová, Ľuba. 1995. „Homogamia – zákon alebo alternatíva výberu životného partnera?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 335-344

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz