Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Jiří Večerník:
The Old and New Economic Inequalities: The Czech Case [321]

Večerník, Jiří. 1995. „Staré a nové ekonomické nerovnosti: případ českých zemí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 321-334

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz