Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1995

Miroslav Novák:
Political Party Systems and Fundamental Models of Opposition [305]

Novák, Miroslav. 1995. „Systémy politických stran a základní modely opozice.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 31 (3): 305-320

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz