Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1994

Michal Illner:
Two Conferences on the Development in East Central Europe [261]

Illner, Michal. 1994. „Two Conferences on the Development in East Central Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (2): 261-265

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz