Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1994

Jiří Kabele:
Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc: On Transitions to Democracy [253]

Kabele, Jiří. 1994. „Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc: On Transitions to Democracy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (2): 253-256

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz