Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

Eva Křížová:
Experience with the Alternative Medicine within Czech Population [509]

Křížová, Eva. 1997. „Jaké jsou zkušenosti s alternativní medicínou u naší populace?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 509

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz