Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

Zdenka Mansfeldová:
[XVII World Congress of the International Political Science Association [508]

Mansfeldová, Zdenka. 1997. „XVII. světový kongres Mezinárodní společnosti pro politické vědy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 508-508

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz