Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

Lubomír Brokl:
Parliaments of East-Central European Countries in the Process of European Integration [506]

Brokl, Lubomír. 1997. „arlamenty středoevropských zemí v procesu evropské integrace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 506-507

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz