Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

V. Srb:
Populating of Czech Borderland from May, 1945 [501]

Srb, V.. 1997. „Quido Kastner: Osidlování českého pohraničí od května 1945.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 501-502

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz