Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

J. Keller:
Jiří Sedlák: Inocenc Arnošt Bláha [500]

Keller, J.. 1997. „Jiří Sedlák: Inocenc Arnošt Bláha.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 500-500

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz