Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

M. Petrusek:
Norbert Elias’s Civilisation Theories [494]

Petrusek, M.. 1997. „Jiří Šubrt: Civilizační teorie Norberta Eliase.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 494-496

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz