Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

J. Sedláček:
Hundred Years of the Polish Sociology. From Supiski to Szcepaski [491]

Sedláček, J.. 1997. „Jerzy Szacki (ed.): Sto lat socjologii polskiej. Od Supiskiego do Szcepaskiego.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 491-493

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz