Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

Miloslav Petrusek:
Greetings to Professor Ivo Možný on his 65th Birthday [487]

Petrusek, Miloslav. 1997. „Jubileum sociologa sršatého a moudrého.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 487-490

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz