Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

Josef Bečvář:
Čeněk Adamec Remembered [479]

Bečvář, Josef. 1997. „Za Čeňkem Adamcem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 479-480

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz