Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

Jiří Musil, Irena Reifová, Miloslav Petrusek:
Sociologists on the Close of Millenium. Interviews from Forum 2000 [467]

Musil, Jiří, Irena Reifová, Miloslav Petrusek. 1997. „Sociologové na konci tisíciletí. Rozhovory z Fóra 2000.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 467-478

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz