Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

Aleš Burjanek:
Segregation [423]

Burjanek, Aleš. 1997. „Segregace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 423-434

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz