Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

Joseph Hraba, Allan L. McCutcheon, Jiří Večerník:
Gender Differences in Life Chances during the Post-Communist Transformation [405]

Hraba, Joseph, Allan L. McCutcheon, Jiří Večerník. 1997. „Životní šance mužů a žen v období transformace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 405-422

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz