Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1997

Miloš Havelka:
Introduction [387]

Havelka, Miloš. 1997. „Úvodem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (4): 387-388

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz