Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1994

Miloslav Petrusek:
The Plenary Session and Congress of the Masaryk Czech Sociological Association [139]

Petrusek, Miloslav. 1994. „The Plenary Session and Congress of the Masaryk Czech Sociological Association .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 139-139

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz