Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1994

Michal Illner:
The Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic in 1994 [135]

Illner, Michal. 1994. „The Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic in 1994.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 135-138

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz