Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1994

Bradley Abrams:
Jaroslav Krejčí: Society in a Global Perspective [132]

Abrams, Bradley. 1994. „Jaroslav Krejčí: Society in a Global Perspective.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 132-134

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz