Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1994

Miloslav Petrusek:
T. G. Masaryk: Juvenilia. Studies and Articles 1876-1881 [129]

Petrusek, Miloslav. 1994. „T. G. Masaryk: Juvenilia. Studies and Articles 1876-1881.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 129-131

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz