Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1994

Michal Illner, Alois Andrle:
The Regional Aspect of Post-Communist Transformation in the Czech Republic [107]

Illner, Michal, Alois Andrle. 1994. „The Regional Aspect of Post-Communist Transformation in the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 107-128

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz