Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1994

Pavel Machonin:
Social and Political Transformation in the Czech Republic [71]

Machonin, Pavel. 1994. „Social and Political Transformation in the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 71-88

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz