Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1994

Milan Sojka:
The Transformation of the Czech Economy – Present and Future Developments [35]

Sojka, Milan. 1994. „The Transformation of the Czech Economy – Present and Future Developments.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 35-52

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz