Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1994

Michal Illner:
Introduction: The Czech Republic on the Doorstep of the European Union [3]

Illner, Michal. 1994. „Introduction: The Czech Republic on the Doorstep of the European Union.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 3-4

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz