Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Hana Librová:
For celebration photographs of Jindřich Štreit and for defense of sociology [551]

Librová, Hana. 1994. „Na oslavu fotografií Jindřicha Štreita a na obranu sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 551

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz