Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Jaroslav Krejčí:
Research of social and cultural plurality [550]

Krejčí, Jaroslav. 1994. „Výzkum sociálně kulturní plurality.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 550-550

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz